روز ملی اوکراین

روز ملی اوکراین هر ساله روز 24 آگوست در اوکراین جشن گرفته می شود. 24 آگوست روزی ملی اوکراین است. در چنین روزی یعنی 24 آگوست 1991 پارلمان اوکراین اعلام استقلال کرد و این روز بسیار مهم در تقویم اوکراین بعنوان روز ملی اوکراین معرفی شد. اگر چه اوکراین در طول تاریخ همواره زبان و [...]