ثبت شرکت در اوکراین

ثبت شرکت در اوکراین برای ثبت شرکت در اوکراین، قبل از هرچیز لازم است که با انواع شرکت ها در این کشور  آشنا شویم. هرگونه فعالیت تجاری اهم از خدماتی، تولیدی، واسطه گری، فروش و یا هر فعالیتی که منجر به درآمدزایی می شود، باید دارای مجوزی دولتی بوده و در سیستم مالیاتی به ثبت [...]