ثبت ازدواج
5 (100%) 1 vote

اقامت بواسطه ثبت ازدواج

یکی از راه های کسب اقامت اوکراین ازدواج با یک شهروند اوکراینی است. این روش معمولا سریعترین و ارزان ترین راه دست یافتن به اقامت اوکراین است. البته ازدواج با تبعه اوکراینی شرایط و مراحل خاص خود را دارد و در صورتی که متقاضی تبحری در این خصوص نداشته باشد، با مشکلات عدیده ای روبرو خواهد شد.

با توجه به قوانین دولت اوکراین در خصوص روابط خانوادگی، متقاضیان اقامت بواسط ازدواج های سوری و یا واقعی باید این موضوع را در نظر داشته باشند که به محض امضای قرارداد ازدواج، زن و مرد در کلیه دارایی های یکدیگر شریک می شوند. بنا براین توصیه میشود که در این روش اخذ اقامت حتما امور مربوطه را به یک وکیل متبحر واگذار کنید. وکلای همکار ما آمادگی دارند تا در این خصوص شما را یاری کنند.

ukraine passport iran wedding ring

تعریف ازدواج

در فصل  سوم مقررات عمومی قانون اساسی اوکراین، اصول 21 تا 120 ، به مسئله ازدواج پرداخته شده است که در ذیل به بعضی از این قوانین اشاره می کنیم:

 

  • ازدواج یعنی پیوند یک زن و یک مرد در جهت تشکیل خانواده و تغییر وضعیت مدنی آنها بواسطه ثبت رسمی دولتی.
  • زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی ناقض حقوق مربوط به زن و شوهر نمی شود.
  • مراسم مذهبی هیچگونه رسمیتی در ثبت رسمی ازدواج نداشته و هیچ رسمیتی به آن نمی دهد، این مراسم  انتخابی است و عدم برگزاری آن هیچگونه خللی در ثبت رسمی ازدواج وارد نمی کند
  • سن ازدواج برای مردان و زنان هجده سال تمام تعیین شده است.
  • افردی 16 تا 18 ساله ای که اسرار به ازدواج دارند تنها با رای دادگاه میتوانند رسما ازدواج کنند. ازدواج زیر 16 سال به هیچ وجهی و با هر دلیلی مجاز نمی باشد.
  • ازدواج پدیده ای اجتماعی است که با رضایت طرفین صورت می پذیرد و اجبار به ازدواج زن و یا مرد ناقض قوانین است.
  • هر زن و یا مردی تنها میتواند بطور رسمی یک ازدواج داشته باشد و ازدواج مجدد منوط بر طلاق ازدواج قبلی می باشد.