اطلاعات مربوط به مقررات صدور روادید اوکراین و عبور ترانزیتی از طریق خاک آن
5 (100%) 1 vote

اطلاعات مربوط به مقررات صدور روادید اوکراین و عبور ترانزیتی از طریق خاک آن

مصوبه شماره 118 مورخ 01.03.2017 کابینه وزرای اوکراین در خصوص «تصویب مقررات صدور روادید ورود به اوکراین و عبور ترانزیتی از طریق خاک اوکراین» از تاریخ 16.04.2017 به اجراء گذاشته شده است.

promo-pic4

عمده مقررات جدید جهت اتباع جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل می باشد:

صدور روادید با تکمیل فرم درخواست روادید با استفاده از سیستم روادید اطلاعاتی – مخابراتی     http://visa.mfa.gov.ua   صورت پذیرفته، که امکانات ذیل را فراهم می نماید:

 •  ارائه شماره فرم درخواست بصورت خودکار؛
 • برقراری (تجدید) رمز عبور جهت دسترسی به فرم درخواست؛
 • تکمیل، ویرایش، ارائه و یا لغو فرم درخواست؛
 • نمایش وضعیت پردازش فرم درخواست؛
 • رزرو وقت جهت مراجعه شخص متقاضی به سفارت برای ارائه مدارک لازم جهت صدور روادید؛
 • مطلع نمودن متقاضی از وضعیت پردازش فرم درخواست از طریق ایمیل.

اطلاعات غیر موثق مندرج در فرم درخواست می تواند موجب عدم اعطای روادید و ممانعت از ورود شخص متقاضی به خاک اوکراین (حتی با در دست داشتن روادید صادر شده) گردد. ارائه پرینت فرم درخواست در هنگام مراجعه به سفارت الزامی می باشد. بدون ارائه پرینت فرم درخواست،بخش کنسولی از پذیرش متقاضی معذور می باشد.

مقررات جدید شامل موارد ذیل می باشد:

 1. مدت زمان صدور روادید فوری به 5 روز کاری، و مدت زمان صدور روادید عادی به 10 روز کاری کاهش یافته است؛
 2. تعرفه واحد 65 دلار امریکا جهت صدور روادید توسط سفارت بدون در نظر گرفتن تعدد و مدت اعتبار روادید تعیین شده است (در صورت اجرای اصل عمل متقابل)؛
 3. بیمه نامه پزشکی نباید مبلغ کمتر از 30000 یورو (و یا معادل آن به سایر ارزها) را تحت پوشش قرار دهد؛
 4. تشریفات صدور دعوتنامه جهت ورود به اوکراین از طریق اداره دولتی خدمات مهاجرتی لغو گردیده است. در عوض، امکان صدور روادید بر اساس دعوتنامه محضری از جانب شخص حقیقی و یا نامه درخواست از جانب شخص حقوقی فراهم شده است؛
 5. تعداد ورود وخروج و مدت اعتبار روادید ملی اوکراین، که حق امکان صدور مدارک جهت اقامت در اوکراین را فراهم می نماید، به عنوان روادید مولتی با مدت اعتبار 90 روز، افزایش یافته است؛
 6. صدور روادید کوتاه مدت جهت اتباع جمهوری اسلامی ایران از جمله بر اساس مدارک دال بر: مالکیت املاک و مستغلات در اوکراین؛ رابطه خویشاوندی با اتباع اوکراینی، صورت می پذیرد؛
 7. تشریفات اخذ تائیدیه از نهادهای ذیصلاح صدور روادید و مواقعی، که نیاز به اخذ تائیدیه نباشد، تصریح شده است (به پاراگراف آخر مراجعه شود)؛
 8. امکان ارائه مدارک جهت صدور روادید به سفارت شخصاً، از طریق نماینده قانونی و یا با استفاده از خدمات پستی فراهم شده است؛
 9. امکان انجام مصاحبه با متقاضیان با استفاده از وسایل ارتباط راه دور، که قابلیت شناسایی بصری متقاضیان را داشته باشد، فراهم شده است (Skype، Viber، و …).

 

جهت صدور انواع مختلف روادید، در صورتیکه غیر از آن در قوانین اوکراین و قراردادهای بین المللی

اوکراین پیش بینی نشده باشد، مدارک مورد نیاز جهت ارائه به بخش کنسولی سفارت به شرح ذیل می باشند:

 1. گذرنامه، که شرایطذیل را داشته باشد:
 • حداقل سه ماه از مدت اعتبار آن از تاریخ اعلام شده خروجاز اوکراین باقی مانده باشد؛
 • حداقل دو صفحه خالی داشته باشد؛
 • تاریخ اعتبار آن بیش از 10 سال نباشد؛
 1. فرم درخواست روادید تکمیل شده با درج امضاء متقاضی. ارائه فرم روادید افراد ناتوان توسط نماینده قانونی آنان صورت می پذیرد. ارائه فرم روادید افرادی که به سن قانونی نرسیده اند با درج امضاء یکی از والدین و یا نماینده قانونی این افراد صورت می پذیرد؛
 2. یک قطعه عکس رنگی 35 در 45 میلی متری؛
 3. بیمه نامه مسافرتی پزشکی معتبر که حداقل مبلغ 30000 یورو و یا معادل آن به سایر ارزها را تحت پوشش قرار دهد.
 4. مدارکی که نشان دهنده تمکن مالی شخص متقاضی، جهت تامین هزینه ها در مدت اقامت وی در اوکراین، هزینه بازگشت فرد به ایران و یا ترانزیت به کشور ثالث و یا امکان دریافت تامین مالی مکفی از طریق قانونی در خاک اوکراین باشد.
 5. مدرکی، که نشان دهنده پرداخت مبلغ تعرفه کنسولی باشد.

 

علاوه بر این،جهت صدور روادید کوتاه مدت می بایست یکی از مدارک ذیل ارائه گردد:

 1. دعوتنامه ثبت شده در اوکراین توسط شخص حقوقی، بر روی فرم رسمی، که می بایست حاوی کد در اداره دولتی ثبت، شماره ثبت، تاریخ و امضاء، نام، نام خانوادگی، نام پدر شخص مورد دعوت، تاریخ و محل تولد وی، تابعیت، مشخصات گذرنامه وی، نشانی محل سکونت، هدف از انجام سفر، مدت اقامت وی در اوکراین، تعداد ورود و نشانی محل اقامت شخص مورد دعوت در اوکراین، تعهد الزامی شخص حقوقی در به عهده گرفتن هزینه های احتمالی مربوط به اقامت و خروج شخص مورد دعوت از اوکراین، باشد؛
 2. دعوتنامه محضری شخص حقیقی –اتباع اوکراینی، اتباع جمهوری اسلامی ایران، که بصورت قانونی موقتاً و یا دائماً در خاک اوکراین اقامت داشته باشند. دعوتنامه می بایست حاوی نام، نام خانوادگی، نام پدر شخص حقیقی دعوت کننده، نشانی محل سکونت، مشخصات گذرنامه و مجوز اقامت موقت و یا دائم وی (برای اتباع جمهوری اسلامی ایران)، و همچنین نام، نام خانوادگی، نام پدر شخص مورد دعوت، تابعیت، مشخصات گذرنامه، نشانی محل سکونت، هدف از انجام سفر، مدت اقامت وی در اوکراین، تعداد ورود و نشانی محل اقامت شخص مورد دعوت در اوکراین، تعهد الزامی شخص حقیقی دعوت کننده در به عهده گرفتن هزینه های احتمالی مربوط به اقامت و خروج شخص مورد دعوت از اوکراین، باشد. همچنین به غیر از دعوتنامه، کپی گذرنامه و کپی مجوز اقامت دائم و یا موقت اوکراین (برای اتباع جمهوری اسلامی ایران) شخص دعوت کننده می بایست ارائه گردد؛
 3. دعوتنامه نهادها، موسسات، شرکت ها و سازمان های دولتی اوکراین؛
 4. قرارداد حمل کالا و مسافر از طریق جاده (ماشینی)، و همچنین پروانه حمل و نقل بین المللی؛
 5. مدارکی ، که ماهیت توریستی سفر را تائید نماید؛
 6. دعوتنامه موسسات پزشکی اوکراین؛
 7. مدارکی، که موید انجام سرمایه گذاری خارجی مطابق با قوانین سرمایه گذاری خارجی در اوکراین توسط اتباع ایرانی باشد؛
 8. مدارکی، که موید مالکیت املاک و مستغلات در اوکراین توسط اتباع ایرانی باشد؛
 9. دعوتنامه سازمان های مذهبی اوکراین، که با تائید نهاد دولتی، که منشور (مقررات) سازمان مذهبی مربوطه را ثبت نموده، صادر شده باشد، جهت اقامت کوتاه مدت به منظور انجام موعظه دینی، انجام مراسم مذهبی و یا سایر فعالیت های متعارف در این حوزه؛
 10. نامه درخواست رسانه های جمهوری اسلامی ایران در خصوص صدور روادید جهت خبرنگاران و یا نمایندگان خود، که بصورت کوتاه مدت  به منظور انجام وظایف خود به اوکراین سفر نمایند؛
 11. نامه نهادهای دولتی جمهوری اسلامی ایران و یا سازمان های بین المللی؛
 12. مصوبه کمیسیون مرکزی انتخابات در خصوص ثبت نام ناظران رسمی از جمهوری اسلامی ایران و سازمان های بین المللی جهت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری اوکراین، انتخابات نمایندگان مردمی اوکراین، انتخابات محلی و رفراندوم ملی اوکراین؛
 13. مدرکی، که تائید نماید تبعه ایرانی، همسر، پدر، مادر، و یا فرزند تبعه اوکراینی باشد.

جهت صدور روادید بلند مدت می بایست یکی از مدارک ذیل ارائه گردد

 1. کپی برابر اصل مجوز اشتغال اتباع خارجی و افراد فاقد تابعیت. برای آن دسته از شهروندان، که استخدامشان مطابق با قوانین اوکراین بدون مجوز اشتغال اتباع خارجی و افراد فاقد تابعیت صورت می پذیرد، بجای مجوز اشتغال می بایست قرارداد کاری ارائه گردد؛
 2. کپی تصمیم صادره از اداره دولتی خدمات مهاجرتی اوکراینمبنی بر اعطای مجوز مهاجرت؛
 3. مدرکی، که تائید نماید یکی از اعضاء خانواده شخص متقاضی: پناهنده در اوکراین شناخته شود، و یا نیازمند حمایت جانبی باشد، و یا مورد حمایت موقت در اوکراین قرار گرفته باشد؛
 4. دعوتنامه تحصیلی، که توسط موسسات آموزش عالی اوکراین و مطابق با مقررات وزارت آموزش و علوم اوکراین ثبت شده باشد؛
 5. دعوتنامه موسسات، شرکت ها، سازمان های دولتی، که شرکت کننده در(دریافت کننده) پروژه کمک رسانی فنی بین المللی باشند؛
 6. دعوتنامه سازمان های مذهبی، که با تائید نهاد دولتی، که منشور (مقررات) سازمان مذهبی مربوطه را ثبت نموده، صادر شده باشد، جهت اقامت بلند مدت به منظور انجام موعظه دینی، انجام مراسم مذهبی و یا سایر فعالیت های متعارف در این حوزه؛
 7. دعوتنامه شعبات، بخش ها، نمایندگی ها، و یا سایر زیرمجموعه های ساختاری سازمان های اجتماعی غیر دولتی جمهوری اسلامی ایران در اوکراین، که مطابق با مقررات معین،به ثبت رسیده باشند؛
 8. دعوتنامه شعبات، بخش ها، نمایندگی های شرکت های ایرانی در اوکراین، که مطابق با مقررات معین به ثبت رسیده باشند؛
 9. دعوتنامه شعبات و یا نمایندگی های بانک های ایرانی در اوکراین،  که مطابق با مقررات معین به ثبت رسیده باشند؛
 10. نامه درخواست رسانه های جمهوری اسلامی ایران در خصوص صدور روادید جهت خبرنگاران و یا نمایندگان خود، که بصورت بلند مدت به منظور انجام وظایف خود به اوکراین سفر نمایند؛
 11. نامه درخواست نهادهای ذیصلاح دولتی جمهوری اسلامی ایران و یا سازمان های بین المللی در خصوص صدور روادید جهت کارکنان  نمایندگی های سیاسی و موسسات کنسولی، سازمان های بین المللی و نمایندگی های آن، که بصورت بلند مدت به منظور انجام وظایف خود به اوکراین سفر نمایند(و اعضای خانواده آنان)؛
 12. دعوتنامه نهادهای دولتی مربوطه  اوکراین، که مسئول برگزاری برنامه های فرهنگی، آموزشی، علمی، ورزشی، و یا برنامه های عرصه فعالیت های داوطلبانه، جهت شرکت نمودن اتباع ایرانی در برنامه های فوق الذکر در اوکراین، و یا دعوتنامه سازمان ها یا موسسات اوکراینی، جهت جذب داوطلب برای انجام فعالیت های خود، که اطلاعات آن بر روی سایت وزارت سیاستگذاری های اجتماعی اوکراین مندرج شده باشد، همراه با ارائه کپی گواهی ثبت دولتی آن سازمان و یا موسسه؛
 13. مدرکی، که موید ازدواج شهروند تبعه ایران با شهروند تبعه اوکراین باشد.. مدارک ازدواج صادر شده از نهادهای ذیصلاح ایران می بایست به زبان اوکراینی ترجمه شده و در صورت عدم وجود امکان ترجمه به زبان اوکراینی، به زبان انگلیسی ترجمه شود، حاوی مهر دادگستری و وزارت امور خارجه ایران باشد و به تائید سفارت اوکراین رسد؛
 14. مدرکی، که تائید نماید شخص متقاضی یکی از اعضای خانواده شخص دارای مجوز اقامت موقت در اوکراین باشد (مدارک صادر شده از نهادهای ذیصلاح ایران می بایست می بایست به زبان اوکراینی ترجمه شده و در صورت عدم وجود امکان ترجمه به زبان اوکراینی، به زبان انگلیسی ترجمه شود، حاوی مهر دادگستری و وزارت امور خارجه ایران باشد و به تائید سفارت اوکراین رسد)، همچنین می بایست کپی مجوز اقامت موقت در اوکراین، و مدرکی دال بر تمکن مالی شخص دارای مجوز اقامت موقت اوکراین جهت تامین مالی اعضای خانواده خود در اوکراین، ارائه گردد.

 

مبلغ پرداخت شده تعرفه کنسولی بازگردانده نمی شود.

 صدور روادید جهت اتباع ایرانی توسط سفارت و پس از انجام مصاحبه با شخص متقاضی و اخذ تائیدیه از نهادهای ذیصلاح دولتی در امر تصمیم گیری در خصوص ممنوعیت ورود به اوکراین، و در قالب کارکرد سیستم روادید اطلاعاتی – مخابراتی صورت می پذیرد.

انجام مصاحبه با شخص متقاضی می تواند با استفاده از وسایل ارتباط راه دور، که قابلیت شناسایی بصری شخص متقاضی را داشته باشد، صورت می پذیرد (Skype، Viber، و …).

پروسه اخذ تائیدیه از نهادهای ذیصلاح دولتی اوکراین جهت صدور روادید ممکن است در موارد ذیل صورت نپذیرد:

 

 1. وجود روادید معتبر و مورد استفاده قرارگرفتهمولتی:شنگن، استرالیا، پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، ایرلند، کانادا، نیوزلند، ایالات متحده امریکا، ژاپن، در گذرنامه شخص متقاضی و یا مجوز اقامت در یکی از کشورهای فوق الذکر؛
 2. متقاضی بنا به دعوت نهادها و موسسات دولتی اوکراین و یا مطابق با درخواست نهادهای ذیصلاح دولتی جمهوری اسلامی ایران و یا سازمان های بین المللی به اوکراین سفر نماید؛
 3. وجود روادید مورد استفاده قرارگرفته ورود به اوکراین، در طول 24 ماه اخیر، در گذرنامه شخص متقاضی.